1. Osoba korzystająca z serwisu Podzastaw.com pozostaje anonimowa, do momentu
kiedy nie zdecyduje sie ujawnić swojej tożsamości.

2. Informacje wysyłane na adres poczty elektronicznej autora serwisu lub za pomocą
formularza, znajdującego sie w serwisie Podzastaw.com , nie będą opublikowane na
jego stronach.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z
1997r. Nr 133, poz. 883) serwis Podzastaw.com nie przetwarza danych osobowych.

4. Serwis Podzastaw.com nie udostępnia żadnych informacji osobom trzecim o
użytkownikach serwisu.

5. Informacje pochodzące z formularza kontaktowego, znajdującego sie w serwisie, są
gromadzone i analizowane. Dotyczy to przede wszystkim danych o nazwach domen z
których łączą się użytkownicy serwisu, ilości odsłon stron, ilości wizyt i służą wyłącznie
ulepszeniu merytorycznej zawartości serwisu.

6. Nie ujawniamy nadesłanych adresów poczty elektronicznej. Te, które posiadamy
w związku z adresowaną do nas korespondencja, wykorzystujemy wyłącznie w celu
udzielenia ewentualnej odpowiedzi, lub gdy zostały zebrane za pomocą formularza
kontaktowego celem prowadzenia korespondencji.

7. W celu zmiany lub usunięcia swoich danych, należy poinformować nas o tym poprzez
formularz kontaktowy.