Dokumenty niezbędne do realizacji pożyczki pod zastaw mieszkania

  1. odpis księgi wieczystej (nie starszy jak 3msc ), jeżeli nie ma księgi wieczystej to zaświadczenie ze spółdzielni o własnościowym prawie do lokalu
  2. zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości czynszowych, jeżeli natomiast zaległości istnieją to zaświadczenie o ich wysokości
  3. zaświadczenie z urzędu meldunkowego o ilości osób zameldowanych w mieszkaniu
  4. akt notarialny (nabycia) lub przydział lokalu
  5. zdjęcie bryły budynku mieszkalnego wraz z wejściem do budynku, zdjęcie klatki schodowej, po jednym zdjęciu każdego pomieszczenia wewnątrz mieszkania, zdjęcia powinny ukazywać całą przestrzeń danego pomieszczenia
  6. opis obciążeń, sytuacji finansowej oraz oczekiwanej kwoty pożyczki
  7. dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko, numer telefonu

Przeskanowane dokumenty proszę przesyłać na adres e-mail: podzastaw@gmail.com lub numer faksu

dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:

  • 510 908 900
  • (58) 719 02 97 – faks