Dokumenty niezbędne do realizacji pożyczki pod zastaw działki lub gruntów rolnych

 1. odpis księgi wieczystej (nie starszy jak 3msc )
 2. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nie starszy jak 3msc) lub decyzja gminy o przeznaczeniu terenu do zabudowy lub braku decyzji o zabudowie
 3. wypis z rejestru gruntów (nie starszy jak 3msc), mapka poglądowa lub wyrys
 4. akt notarialny (nabycia)
 5. zdjęcia przedstawiające teren działki
 6. jeżeli działka ma status ‘’rolna” to procedura przyznania środków przedłuży się ponieważ niezbędna będzie opinia Agencji Rynku Rolnego
 7. przy realizacji pożyczek pod zastaw gruntów rolnych nie bierzemy pod uwagę wartości zabudowań mieszkalnych i budynków gospodarczych
 8. opis obciążeń, sytuacji finansowej oraz oczekiwanej kwoty pożyczki
 9. dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko, numer telefonu

Przeskanowane dokumenty proszę przesyłać na adres e-mail: podzastaw@gmail.com lub numer faksu

dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod numerami telefonów:

 • 510 908 900
 • (58) 719 02 97 – faks