Dokumenty niezbędne do realizacji pożyczki pod zastaw domu

  1. odpis księgi wieczystej (nie starszy jak 3 msc)
  2. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nie starszy jak 3msc)
  3. wypis z rejestru gruntów (nie starszy jak 3msc), mapka poglądowa lub wyrys
  4. zaświadczenie z urzędu meldunkowego o ilości osób zameldowanych
  5. akt notarialny (nabycia)
  6. zdjęcia przedstawiające bryłę domu wraz z działką, po jednym zdjęciu każdego pomieszczenia wewnątrz budynku, zdjęcia powinny ukazywać całą przestrzeń danego pomieszczenia
  7. opis obciążeń, sytuacji finansowej oraz oczekiwanej kwoty pożyczki
  8. dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko, numer telefonu

Przeskanowane dokumenty proszę przesyłać na adres e-mail: podzastaw@gmail.com lub numer faksu